Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen

Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen

 

PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkeling
Maar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende 60 subsidies toe. Veel aanvragen gingen over actuele thema´s als leerlingenzorg, taal en lezen en opleiden in de school.

Alle besturen in het Primair Onderwijs konden inschrijven op de stimuleringsregeling Leren met experts, die het PO Platform Kwaliteit en Innovatie eind oktober publiceerde. Doel was hen te helpen investeren in duurzame onderwijsontwikkeling.

Veel inzendingen
Bijna 180 besturen stuurden hun plannen voor deze zogenaamde diepteprojecten in. Zij beschreven daarin hoe zij hun onderwijs een impuls wilden geven, bijvoorbeeld door samenwerking met externe experts of voort te bouwen op resultaten uit eerder (wetenschappelijk) onderzoek.

Actuele thema´s
Met hun diepteprojecten investeren veel besturen in actuele landelijke thema´s als leerlingenzorg, taal en lezen, opleiden in de school, anders leren en kwaliteitszorg.

In de loop van dit en volgend schooljaar komen de opbrengsten en producten van de activiteiten beschikbaar. Het PO Platform houdt gedurende de hele projectperiode contact met alle besturen om de uitvoering van de plannen te volgen. Tussentijdse opbrengsten worden actief verspreid, bijvoorbeeld via leernetwerken en regionale bijeenkomsten.

Strenge selectie
Besturen konden een bedrag tot maximaal EUR 50.000 aanvragen en moesten ook hun eigen investering zichtbaar maken. Het PO Platform toetste alle aanvragen zorgvuldig. Bij de beoordeling stonden de inhoudelijke kwaliteit en de uitwerking daarvan in het primaire proces centraal. Ook de waarde voor de rest van het onderwijs en de overdraagbaarheid van de opbrengsten waren belangrijke criteria. Zoveel mogelijk kwalitatief goede aanvragen zijn gehonoreerd. Een overzicht van de besturen en thema´s die een subsidie ontvangen is te vinden op http://www.innovatiepo.nl/.

De stimuleringsregeling Leren met experts is één van de activiteiten van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, dat zich inzet om scholen te ondersteunen bij het werken aan duurzame verbetering van hun onderwijs. Eerder werd aan 625 scholen een subsidie toegekend om het Leren van elkaar te stimuleren.
 

 

Gepubliceerd op: 1 oktober 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)