Home » Artikelen » Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs officieel van start

Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs officieel van start

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft op 23 februari tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht - de vakbeurs voor onderwijsprofessionals - de eerste officiële brochure in ontvangst genomen van het nieuwe Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs. Het steunpunt helpt bij de inrichting van de medezeggenschap binnen Passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Het steunpunt is er voor ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden. Ook biedt het steunpunt ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen Passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraden.
De komende maanden geeft het steunpunt onder meer voorlichting aan MR’en en GMR’en over medezeggenschap en Passend onderwijs en ontwikkelt het model-reglementen en statuten  voor de ondersteuningsplanraad en een MR voor het samenwerkingsverband dat personeel in dienst heeft. Daarnaast komen er handreikingen beschikbaar voor onder andere het beoordelen van het schoolondersteuningsprofiel. Verder zal worden samengewerkt met de nieuwe Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs, die nog moet worden ingesteld.

Het steunpunt is een initiatief van onder meer de onderwijsbonden, waaronder de AVS, en ouderorganisaties. Afstemming vindt plaats met de sectorraden in het po en vo. Het ministerie van OCW financiert het steunpunt.

De gratis helpdesk (tel. 0800-2700400) beantwoordt vragen van ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden over medezeggenschap binnen Passend onderwijs. 
 

Gepubliceerd op: 28 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders