Home » Artikelen » Sterrenschool gelanceerd in Almere

Sterrenschool gelanceerd in Almere

Altijd open en flexibele vakanties
In Kindcentrum Het Vlechtwerk in Almere is eind september het innoverende concept Sterrenschool 2.0 gelanceerd. Het concept (of een variant daarop) werd eerder al geïntroduceerd in Apeldoorn, Zwolle, Ede, Zandvoort en Zevenaar. Een Sterrenschool 2.0 is het hele jaar open en werkt met flexibele vakanties. Ook valt het onderscheid tussen onderwijs en kinderopvang weg.

Een Sterrenschool 2.0 werkt niet met lange verplichte schoolvakanties op vaste momenten. De ouders kunnen zelf over vrije dagen beslissen. Ook medewerkers kunnen zelf vakantieperiodes bepalen. Zo ontstaat voor iedereen meer vrijheid. Dè Sterrenschool 2.0 bestaat niet; scholen kunnen zelf kiezen welke elementen uit het nieuwe concept zij gebruiken. De essentie ervan is dat scholen voor hetzelfde geld meer rust en regelmaat realiseren, zowel voor kinderen, ouders als personeel. Een Sterrenschool 2.0 is het hele jaar op doordeweekse dagen van 7 uur ´s ochtends tot 7 uur ´s avonds geopend. Als daar behoefte aan is, kan de school ook in het weekend open zijn. Er is plaats voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In een Sterrenschool 2.0 leren kinderen in één pedagogisch klimaat. Alle onderwijs- en opvangmedewerkers werken vanuit één cultuur. Zo ontstaat een veilige en vertrouwde leeromgeving. Het leren gebeurt in het tempo dat bij elk individueel kind past, maar er is ook veel samenwerking. De verwachting is dat veel scholen en kinderopvangorganisaties de komende jaren op basis van het concept Sterrenschool 2.0 de handen ineen zullen slaan.

Meer informatie: http://www.desterrenschool.nl/ en publicaties en producten
De AVS participeert in de landelijke denktank over de Sterrenschool 2.0.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)