Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Steekproef asbestcontrole op scholen

Steekproef asbestcontrole op scholen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de inspectie hiertoe opdracht gegeven na berichtgeving dat meer dan de helft van de scholen, ondanks herhaalde oproepen, nog niet heeft laten onderzoeken of er asbest in hun gebouwen zit. In een reactie op Kamervragen van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt over de asbestcontrole op scholen, benadrukt de staatssecretaris dat de gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel een verantwoordelijkheid is en blijft van de schoolbesturen. Mansveld voelt er dan ook weinig voor om een asbestinventarisatieplicht voor scholen in te stellen. De staatssecretaris zegt zich wel verantwoordelijk te voelen de scholen te informeren en adviseren. Eind 2013 zal zij de Kamer informeren over de bevindingen van de ILT.

De Kamervragen en de antwoorden van de staatssecretaris zijn te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)