Home » Artikelen » Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht

Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht

Het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, groeit. Dat blijkt uit gegevens die de Onderwijsinspectie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft verstrekt aan de AOb.

Sinds het vorige overzicht in november zijn er acht instellingen bijgekomen. Drie schoolbesturen hebben het label ‘hoog risico’ gekregen, twintig schoolbesturen lopen een ‘verhoogd’ financieel risico. Sommige schoolbesturen lijken vooruitgang te hebben geboekt, wat heeft geresulteerd in een afzwakking van een hoog financieel naar een mildere vorm van financieel risico, zoals Instituut Schreuder in Amsterdam en Proloog, een stichting voor primair onderwijs in Leeuwarden. Andere scholen krijgen juist nóg scherper toezicht, zoals de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek, die van verhoogd naar hoog financieel risico ging.

Ook de drie schoolbesturen die aanvankelijk niet openbaar wilden maken dat ze onder verscherpt financieel toezicht staan, zijn bekend: De Geert Groote-basisschool (Amsterdam), Stichting Orion Lyceum (Breda) en de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam. Voor alle drie geldt een verhoogd financieel risico. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur kregen ze twee weken extra de tijd om met juridische stappen openbaarmaking te voorkomen, maar dat hebben ze niet gedaan, meldt de AOb.

Meer informatie: www.aob.nl

Gepubliceerd op: 3 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)