Home » Artikelen » Steeds meer gezonde schoolkantines
Richtlijnen Voedingscentrum verwerkt in aanbod

Steeds meer gezonde schoolkantines

Ruim 350 scholen in het vo en mbo hebben in 2015 een Schoolkantine Schaal uitgereikt. Deze scholen hebben hun kantines gezond gemaakt aan de hand van richtlijnen van het Voedingscentrum. Sinds 2013 is het aantal scholen met een schaal bijna verviervoudigd.

Volgens het Voedingscentrum kunnen nu ongeveer 300.000 leerlingen in hun schoolkantine gezonde keuzes maken. Ook in 2016 kunnen scholen in het vo en mbo gebruikmaken van het ondersteuningsprogramma De Gezonde Schoolkantine. Het programma biedt scholen concrete handvatten om een gezondere schoolkantine te realiseren. De Schoolkantine Brigade bezoekt scholen en geeft daar adviezen-op-maat, over het aanbod en de presentatie daarvan. De brigade helpt scholen ook op afstand een gezond beleid vast te stellen en verankeren.
Het programma is onderdeel van de Gezonde Schoolaanpak. Het gaat om een integrale werkwijze. Dat betekent dat een school niet alleen de kantine verbetert, maar ook in de lessen en bij andere activiteiten aandacht besteedt aan gezonder leven. Bovendien zijn leerlingen, docenten, directie, kantinebeheerders, ouders en de GGD betrokken bij de invulling. Gezonde voeding wordt zo een vaste waarde in het schoolgezondheidsbeleid. De Gezonde Schoolkantine wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

De AVS ondersteunt de Gezonde School, evenals het nationale preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 november 2015

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)