Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw

Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw

Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug heeft de gemeente Amsterdam onlangs ook ingestemd met de door het college voorgestelde aanpassing. Dit meldt kenniscentrum Ruimte-OK op haar site.

Met de verhoging van de normbedragen lopen deze gemeenten voorop in de landelijke discussie over een mogelijke aanpassing van de VNG-(advies)normen. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks uit als een collectieve dienstverlening. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

In het rapport ‘De praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer valt te lezen: “Kijken we naar de normbedragen die de VNG in haar Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs hanteert voor nieuwbouw, dan blijken die niet te passen bij de ambities van de bewindslieden en over het algemeen zelfs niet bij de eisen die het Bouwbesluit 2012 aan gebouwen stelt.”

Met hogere normbedragen kunnen gemeenten beter aan de zorgplicht voldoen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)