Home » Artikelen » Startende leraren in grote stad vaker gestrest

Startende leraren in grote stad vaker gestrest

Veel beginnende basisschoolleraren die werken in een grote stad voelen een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lisa Gaikhorst aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Gaikhorst onderzocht hoe een beginnende leraar beter toegerust kan worden op het lesgeven in het basisonderwijs in een grootstedelijke omgeving. Ze vroeg leraren van verschillende type ‘stadse’ scholen in Amsterdam en Utrecht waar ze tegenaan lopen. “De leraren ervaren bijvoorbeeld regelmatig problemen, bijvoorbeeld in het contact met ouders, zowel hoog opgeleide kritische ouders als ouders met een niet-Nederlandse achtergrond.” De problemen waar beginnende leraren op scholen in grote steden tegenaan lopen, hangen in grote mate samen met de leerlingpopulatie van hun school. Op scholen met overwegend leerlingen met lage sociaaleconomische en cultureel diverse achtergronden hadden leraren voornamelijk problemen
gerelateerd aan de diverse leerlingpopulatie. Andere leraren hadden juist problemen bij het toepassen van differentiatie bij zowel de beter als de minder presterende leerlingen.

Betere voorbereiding en begeleiding

Gaikhorst onderzocht ook het effect van het nascholingstraject ‘Meesterschap’, dat leraren voorbereidt en begeleidt op lesgeven in een grote stad. Dit eenjarige traject bestond uit modules die een bredere focus hadden dan de eigen klassenpraktijk. De leraren volgden groepsbijeenkomsten over grootstedelijke thema’s en pasten de inzichten vervolgens toe in hun eigen klas. “Deelname aan het traject had een positief effect op de competenties en het zelfvertrouwen van de leraren. De leraren vonden zelf vooral het netwerk waarin ze hun ervaringen en expertise konden delen met andere beginners waardevol’, aldus Gaikhorst. Maar goede begeleiding op de scholen waar ze werken is ook van belang. “Beginners vinden het ook prettig om met vragen bij collega’s terecht te kunnen of samen met een collega een gesprek voor te bereiden of uit te voeren. Daarbij is het belangrijk de ondersteuning te richten op de specifieke stadse uitdagingen waar beginnende leraren mee te maken kunnen krijgen, zoals culturele diversiteit en onveilige situaties in en rondom de school. De school moet bij de begeleiding niet alleen focussen op ondersteuningsactiviteiten, zoals de begeleiding door een coach, maar ook  investeren in een goede ondersteuningscultuur.”

Gaikhorst werkte zelf ook een aantal jaar als leraar op een basisschool in de Bijlmer. De grootstedelijke problematiek waarmee ze maken kreeg zorgde er uiteindelijk voor dat ze afhaakte. Naast hoge werkdruk en een hoge mate van stress ondervond ze als beginnende leraar onvoldoende begeleiding en ondersteuning.

Meer informatie: Supporting beginning teachers in urban environments

Gepubliceerd op: 12 november 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020