Home » Artikelen » Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Het landelijk praktijkplatform voor het onderwijs en gemeenten organiseert op 12 februari 2020 de eerste landelijke conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Het gevarieerde programma voor de sectoren po, vo en mbo is bedoeld voor  schoolleiders, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren, leerkrachten, leerlingen, ouders en gemeenten.

Diverse praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs in po, vo en mbo worden gepresenteerd met 'lessons learned', ontwerp- en implementatievragen. Daarnaast zijn er workshops op maat voor diverse doelgroepen.
De minister van Onderwijs Arie Slob en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink hebben hun medewerking toegezegd.

Alle kinderen moeten in hun eigen buurt samen naar een reguliere school kunnen. Ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Er is al een aantal scholen die met succes hier aan werkt.  De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben steun nodig.

De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is een vraagbaak en ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 oktober 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)