Home » Artikelen » Stappenplan voor rookvrij maken schoolterreinen

Stappenplan voor rookvrij maken schoolterreinen

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn: van basisscholen en middelbare scholen tot en met mbo-instellingen en universiteiten. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid laten weten dat de NVWA pas per 1 januari 2021 gaat handhaven. Schoolbestuurders hebben hierover een e-mail ontvangen.
 
Het ministerie van VWS spant zich in voor een volledig rookvrije generatie in 2040, samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij. Tips en een stappenplan zijn te vinden op www.rookvrijschoolterrein.nl.
 
De wettelijke norm blijft wel dat er per 1 augustus 2020 niet meer gerookt wordt op schoolpleinen, schrijft staatssecretaris Blokhuis aan schoolbesturen. Zien roken doet roken en het schoolterrein mag zeker niet de plek zijn waar kinderen leren roken. Blokhuis vindt het goed dat veel schoolpleinen al rookvrij zijn of dat scholen hieraan werken. In 2019 was 80 procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs al rookvrij. Om te helpen alle schoolterreinen rookvrij te maken, zijn er nu per onderwijstype een stappenplan en materialen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 mei 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)