Home » Artikelen » Stand van zaken tegemoetkoming in vervangingskosten schoolleiders

Stand van zaken tegemoetkoming in vervangingskosten schoolleiders

Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober jl heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofd de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken voor vervanging als de schoolleiders zelf in de collegebanken zitten. De definitieve uitwerking laat nog even op zich wachten.

Na de NST is het lange tijd stil geweest over de verdere uitwerking van de beloofde regeling. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2017 een nadere uitwerking van de regeling komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling een subsidieplafond van 4 miljoen euro hebben voor het schooljaar 2017/2018. De looptijd van de regeling is vooralsnog gesteld op vier jaar.

Gepubliceerd op: 22 december 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)