Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stand van zaken functiemix

Stand van zaken functiemix

DUO heeft de functiemixcijfers primair onderwijs met als peildatum 1 oktober 2016 gepubliceerd (www.functiemix.nl). Per 1 augustus 2014 dient voldaan te worden aan het percentage functiemix zoals genoemd in de CAO PO 2016 – 2017 (artikel 5.6). Al langere tijd is bekend dat landelijk het gemiddelde van de functiemix (ver) beneden de uitgangspunten van de cao blijven.

De besturen die ver achterblijven zijn een paar maanden geleden al uitgenodigd om hierover te komen praten via de Alliantiefabriek, georganiseerd door bureau Berenschot namens de sociale partners en het Ministerie van OCW.

Besturen, die nog niet aan de functiemix voldoen, maar wel het pamflet PO in Actie hebben ondertekend, zijn via een brief van CNV Onderwijs benaderd om eerst aan de uitgangspunten van de CAO PO 2016 – 2017 te voldoen. Dat is een actie vanuit genoemde vakbond zelf, dus zonder betrokkenheid van de overige vakbonden.

De AVS was wel op de hoogte gesteld van de actie van CNV Onderwijs, maar heeft hierbij momenteel op geen enkele wijze betrokkenheid. Wel deelt de AVS de mening dat aan de uitgangspunten van genoemde cao voldaan moet worden.
Heeft u als AVS-lid opmerkingen over bovenstaande ontwikkelingen, stuur dan een mail met uw opmerkingen naar helpdesk@avs.nl, zodat deze kunnen worden meegenomen in de overleggen met de sociale partners.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 mei 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)