Home » Artikelen » Stand van zaken berekening werktijdfactor

Stand van zaken berekening werktijdfactor

In het onderhandelingsakkoord over de huidige CAO-PO hebben de overlegpartners geconstateerd dat een eenduidige berekening van de werktijdfactor van groot belang is. Daarom zouden zij zich inspannen om hierover vóór 1 januari 2007 een afspraak te maken.

De afgelopen maanden is gewerkt aan een eenduidige systematiek voor de berekening van de werktijdfactor in het primair onderwijs. We zijn er echter nog niet helemaal uit. Op 6 februari aanstaande zullen partijen het gesprek voortzetten. Indien dit overleg leidt tot een afspraak over de berekening van de werktijdfactor zullen de overlegpartners het daarvoor ontwikkelde instrument zo snel mogelijk via de verschillende websites beschikbaar stellen, zodat het kan worden gebruikt voor de formatieplanning voor het schooljaar 2007-2008.

Volg de ontwikkelingen dus op de website en via Kadernieuws of Kader Primair.

Gepubliceerd op: 20 december 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020