Home » Artikelen » Staken voor ‘meer knaken en minder taken’ op Malieveld
PO-front verzamelt 351.860 handtekeningen voor petitie

Staken voor ‘meer knaken en minder taken’ op Malieveld

Basisschoolleerkrachten, schoolleiders en ouders uit het hele land kwamen op 27 juni naar het Malieveld in Den Haag om zich te laten horen voor een beter salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. Leraren Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie overhandigden daar samen met de onderwijsvakbonden - waaronder de AVS - en de sectororganisatie de massaal ondertekende petitie van het PO-front aan partijleiders en onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer.

Fotos-maileveld-lr_0.png

Eerder op de dag begonnen zo'n honderdduizend basisschoolleerkrachten op zo'n 85 procent van de basisscholen in het hele land een uur later met hun lessen (prikactie). Een deel daarvan reisde ’s middags af naar het Malieveld in Den Haag om de aanbieding van de petitie bij te wonen. 
De petitie van het PO-front is sinds 6 juni in totaal 351.860 keer ondertekend door leerkrachten, schoolleiders, ouders en andere sympathisanten. Daarvan is 34 procent leerkracht. De overige handtekeningen komen van ouders (45 procent) en 21 procent is van andere sympathisanten, meldt de AOb.

Gezamenlijk initiatief
PO in Actie, alle onderwijsbonden, de AVS - voorzitter Petra van Haren - en de PO-Raad stonden gebroederlijk zij aan zij op het podium om de petitie te overhandigen aan de aanwezige politici. Presentatrice, sportjournalist én moeder Barbara Barend presenteerde de manifestatie. “Dit is een bijzonder moment. Het zijn niet alleen de leraren die actie voeren, maar het is een gezamenlijk initiatief van het PO-front: PO in Actie, AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en de PO-Raad. Niet vaak staan werkgevers en werknemers hand in hand. Maar vandaag wel! In het belang van het onderwijs aan onze kinderen.”
AVS-voorzitter Van Haren: “Wij steunen de inzet voor een eerlijke salariëring en minder werkdruk. Voor leerkrachten en schoolleiders. Want in ook in deze beroepsgroep ontstaan tekorten. En onze kinderen hebben recht op onderwijs van de allerhoogste kwaliteit. Dat vraagt om goede werkomstandigheden en acceptabele werkdruk. Voor leraren én voor schoolleiders. Daarom is investeren in het basisonderwijs noodzakelijk. Voor de kinderen van nu en de toekomst van ons land.” 
Bij de overhandiging van de petitie riep leerkracht Thijs Roovers de politici op werk te maken van wat de ondertekenaars willen. “We vragen of jullie in de onderhandelingen echt voor een eerlijk salaris en minder werkdruk willen gaan. Dat verdienen we.” Collega Jan van de Ven vult aan: “We hopen dat de formateur en de partijen die onderhandelen de noodzaak inzien en straks fors investeren in onderwijs. We gaan door met actie voeren daarvoor.” Van Haren: “Politici kunnen het signaal van vandaag niet negeren. Het is tijd om te investeren in het primair onderwijs.”

Maatschappelijk probleem
Zowel de formateur als de partijleiders van het ‘motorblok’ (Rutte, Buma, Pechtold) en Segers waren niet aanwezig op het Malieveld, tot ongenoegen van de initiatiefnemers. Van de Ven: “We hebben het hier over een maatschappelijk probleem, niet alleen een onderwijsprobleem.” Wel waren de meeste onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer present (Becker/VVD, Rog/CDA, Van Meenen/D66, Bruins/CU, Beertema/PVV, Van Raan/PvdD, Kuzu/DENK) en drie fractieleiders van de politieke partijen die waarschijnlijk in de oppositie komen: Asscher, Roemer en Klaver. Allen waren vatbaar voor het krachtige signaal op het Malieveld en beloofden zich in te zetten. Rog wees daarbij ook naar het onderwijsveld zelf voor het realiseren van de functiemixdoelen, die in het po nog niet gehaald zijn. Beertema riep de leraren op te stoppen met het maken van groepsplannen. Demissionair minister van Sociale Zaken en vicepremier Asscher liet de aanwezigen op het Malieveld weten dat als het oude kabinet nog een begroting moet maken hij die alleen ondertekent als er geld bij komt voor het primair onderwijs. Iets dat overigens haaks staat op de brief van partijgenoot en OCW-minister Bussemaker, waarin zij samen met staatsecretaris Dekker stelt dat er binnen de OCW-begroting geen ruimte is om een generieke salarisverhoging door te voeren voor leraren in het po.

Leerkracht Roovers van PO in Actie hoopt dat de mooie woorden waargemaakt worden. “We gaan jullie in de gaten houden en als het moet staan we hier weer. En dan staat het hele veld vol, want we groeien met de dag. Ik ben trots op mijn collega’s.”

Fotos-maileveld2a-lr.png

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 juni 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)