Home » Artikelen » Staatssecretaris Zijlstra positief over resultaten tussenmeting functiemix

Staatssecretaris Zijlstra positief over resultaten tussenmeting functiemix

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begin juli laten weten positief te zijn over de resultaten van de tussenmeting functiemix. De tussendoelstellingen zijn zo goed als gehaald, blijkt uit de meest recente cijfers (peildatum: oktober 2011), maar er moet nog wel fl ink aan getrokken worden om de einddoelen in 2014 te realiseren.

In het basisonderwijs is het aandeel leerkrachten in de LB-schalen gestegen van 1,9 naar 13,7 procent. Het resultaat ligt nog wel onder de afgesproken tussendoelstelling van 16 procent. Dat is onder andere een gevolg van een latere start met de functiemix. De ontwikkeling die in 2010 is ingezet moet voluit worden doorgezet richting 2014. Inmiddels is ook een begin gemaakt met het vormgeven van de LC-functies. In het speciaal (basis)onderwijs is de tussendoelstelling van 4,5 procent in de LC-schaal in 2011 met 6,4 procent ruim gehaald.
Door deze resultaten komen de middelen voor de tweede tranche versterking functiemix beschikbaar. Ook zal het ministerie van OCW op korte termijn met de werkgevers- en werknemersorganisaties verdere besprekingen voeren over de einddoelstellingen voor 2014. Eventuele gesignaleerde knelpunten zullen hierbij ook meegenomen worden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 juli 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders