Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Speciale website over verlof: verlofregelaar.nl

Speciale website over verlof: verlofregelaar.nl

Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof. De website www.verlofregelaar.nl biedt hulp bij diverse verlofaanvragen.

Er zijn antwoorden te vinden over de rechten van werknemers bij diverse verloven, zoals:
-zwangerschaps- of bevallingsverlof
-kraamverlof voor partners
-ouderschapsverlof
-kortdurend zorgverlof
-langdurend zorgverlof
-calamiteitenverlof
-adoptie- of pleegzorgverlof

Daar waar de eigen cao afwijkt, is dit meestal in het voordeel van de werknemer.

Meer informatie: www.verlofregelaar.nl
 

Gepubliceerd op: 15 november 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)