Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Speciale scholen hebben gemiddeld voldoende in kas

Speciale scholen hebben gemiddeld voldoende in kas

De exploitatie-uitgaven van speciale scholen waren in 2012 1,6 miljard euro. Dat is 9 procent van de totale uitgaven van instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, blijkt uit cijfers van het CBS. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over, terwijl dat in 2006 nog 50 miljoen was. Ondanks deze afname staan speciale scholen er gemiddeld genomen nog financieel gezond voor.

De uitgaven van de 324 speciale scholen in ons land bestaan voornamelijk uit personeelslasten. Speciale scholen hebben minder leerlingen per leerkracht, waardoor deze lasten een groter deel uitmaken van de totale lasten dan bij reguliere basis- en middelbare scholen. De personeelslasten groeiden tussen 2006 en 2010 met gemiddeld 8 procent per jaar. Het aantal voltijdbanen en de cao-lonen namen met respectievelijk 4 en 3 procent toe. Het aantal voltijdbanen groeide in deze periode harder dan het aantal leerlingen, dat met 3 procent toenam. De toename van de personeelslasten was vooral zichtbaar tussen 2006 en 2009; in 2010 was de groei 2 procent. Meer besturen met financieel tekort Tussen 2006 en 2010 kregen steeds meer speciale schoolbesturen te maken met een hoog fi nancieel tekort (een lage rentabiliteit). Dat kan problematisch zijn als een bestuur naar verhouding weinig eigen vermogen (een lage solvabiliteit) heeft. In 2010 combineerde 4 procent van de besturen een lage rentabiliteit met een lage solvabiliteit. Daar stond tegenover dat een op de vijf besturen een hoge rentabiliteit en een hoge solvabiliteit had. In 2006 waren dat er nog een op de drie.

Gemiddeld genomen hebben speciale scholen echter voldoende kasmiddelen en eigen vermogen. Bij goed financieel management ligt de liquiditeit van een school tussen de zogenoemde signaleringswaardes van 0,5 en 1,5. Hoewel de totale liquiditeit de laatste jaren afneemt, hebben nog meer dan vier op de vijf besturen een liquiditeit boven de 1,5 in 2010. Een solvabiliteit tussen 0,2 en 0,4 is voor de meeste instellingen voldoende, een waarde boven 0,6 is hoog. Meer dan de helft heeft zo’n hoge solvabiliteit. Voor alle speciale scholen samen ligt de solvabiliteit net onder de 0,6.

Gepubliceerd op: 2 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)