Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Speciaal (basis)onderwijs - optimaal speciaal

Speciaal (basis)onderwijs - optimaal speciaal

Zo’n drie jaar geleden startte basisschool Cunera in Castricum met het project ‘Optimaal speciaal’. Toen voor de vierde keer aan een leerling een rugzak werd toegekend voor Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ging de directie op zoek naar alternatieven om de ondersteuning van deze leerlingen te optimaliseren. De school ging in gesprek met het REC om de ondersteuningsvorm goed tegen het licht te houden.

Tekst: Heike Sieber

“We merkten bij de vierde leerling met ASS dat de (goede) adviezen van de ambulante begeleiding ons over het algemeen al bekend waren en voor de school en de leerkrachten geen meerwaarde hadden”, vertelt Peter Laan, directeur van de Cuneraschool. “We hebben in een verkennend gesprek met REC 4.5 duidelijk gemaakt dat er andere ondersteuning gewenst was”, aldus Laan.PilotDe school en het REC zochten gezamenlijk naar optimale begeleidingsvormen. Laan: “We toonden hierbij aan dat we schoolbreed kennis hebben opgebouwd over het omgaan met kinderen met ASS.” Hoe de optimale ondersteuning vorm moest krijgen, werd in een onderzoekend gesprek in beeld gebracht. Het REC was de initiatiefnemer en vanuit de school waren de directie, ib’er en de leerkrachten die met deze kinderen werken aanwezig. In deze fase zijn school en REC een pilot gestart. “Deze keuze is absoluut geen diskwalificatie van de ambulante begeleiding”, stelt Laan. “We willen alleen een optimaal onderwijsklimaat creëren, waarin het kind de kans krijgt om zich maximaal te ontwikkelen.”

Angstreductie

De Cuneraschool ging aan de slag met als speerpunt angstreductie. Onderdeel daarvan is het werken aan zelfstandigheid, van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk. Het structureren wordt bewerkstelligd door duidelijke regels en afspraken (veiligheid), een vaste opbergplaats voor materialen, de plaats in de klas en het aanpassen van leerstof. Een andere factor is voorspelbaarheid (bordindeling met picto’s, time-timer, ‘hoe ga ik aan het werk’-boekje en het kind voorbereiden op veranderingen). Tot slot is er aandacht voor het stimuleren van relaties en sociale contacten. Dit gebeurt door middel van spel (emotiespel), stoeien (rots en water) en het koppelen aan een maatje.

Begeleiding en bekostiging

Er werd een onderwijsassistent aangesteld voor de rugzakbegeleiding. Laan: “Via een stevige selectie en het zoeken naar iemand die affiniteit heeft met kinderen met ASS is het uiteindelijk gelukt deze functie in te vullen. De onderwijsassistent is, samen met de ‘rugzakleerkracht’, continu in overleg met de leerkrachten en ib’er. Zij worden in het team erkend als professionals.” De onderwijsassistent biedt hulp binnen en buiten de klas (persoonlijke instructie, herhaling van leerstof, sova-training, stoeien, rots en water-training), is gekoppeld aan vaste leerlingen, bewaakt processen binnen de klas, maakt (in overleg) afstemmingsplannen en stelt eventueel doelen bij, en verzorgt de verslaglegging.De onderwijsassistent wordt bekostigd via het lumpsumbudget. “Op dit moment is het (nog) niet rendabel, maar naar de kinderen toe heeft deze begeleidingsvorm een meerwaarde”, aldus Laan. De school ontvangt enerzijds de reguliere rugzakgelden van het ministerie. Dit geldt ook voor het REC, maar in deze situatie wordt 75 procent van de REC-gelden (die normaal worden ingezet voor ambulante begeleiding) doorgesluisd naar de school. Van de resterende 25 procent wordt coaching ingericht door het REC (ambulant begeleider). De school zorgt voor alle verslaglegging. Veel taken die voorheen bij het REC lagen doet de school nu zelf. Twee keer per jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats met de directies van REC en school waarin ook de oudercontacten naar voren komen. Laan: “In deze evaluaties wordt de school flink de vinger aan de pols gehouden. Het is een vorm van verantwoording afleggen.” Het REC blijft eindverantwoordelijk voor die 75 procent. “Alle processen moeten gewaarborgd worden door het REC”, vertelt Laan. “Zij zijn onze critical friends en er is een prima verhouding. Zonder die coaching kun je niets, daar ligt absoluut de meerwaarde van het REC.” De ouders hebben schriftelijk ingestemd met de werkwijze en zijn zeer enthousiast over deze vorm van begeleiding. Ook de inspectie was aangenaam verrast over de aanpak, wat uitmondde in een positief inspectierapport. Knelpunt op dit moment is dat er sinds augustus 2010 een korting van 14 procent op de LGF-gelden van kracht is voor ambulante begeleiding. Dit heeft een negatief financieel effect op de school. Het team is er echter van doordrongen dat zij als school beter bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. De maatregelen die voor de ASS-leerlingen zijn ingevoerd hebben daarnaast een positief effect op alle andere leerlingen, onder andere door de manier van werken in de groepen. Laan: “Het werken met autistische kinderen vergt tijd, inzet en begrip. Maar de energie die je erin steekt is het dubbel en dwars waard.”

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)