Home » Artikelen » Speciaal (basis-)onderwijs - blogboek: ouders beheren communicatie rond zorgleerling

Speciaal (basis-)onderwijs - blogboek: ouders beheren communicatie rond zorgleerling

Als veel ouders en kinderen niet in de directe omgeving van de school wonen, zoals dat in het speciaal (basis)onderwijs meer regel dan uitzondering is, vraagt de com municatie tussen school, ouders en andere zorgpartners om een speci fi eke invulling. Een nieuwe ontwikkeling op dat gebied is het Blogboek: een digitaal communicatie middel voor ouders/verzorgers van een kind met een hulpvraag. Groot verschil met andere digitale tools die inzicht bieden in de ontwikkeling van het kind is dat het eigenaarschap bij de ouders zelf ligt.

Tekst Hans van den Berg

Als veel ouders en kinderen niet in de directe omgeving van de school wonen, zoals dat in het speciaal (basis)onderwijs meer regel dan uitzondering is, vraagt de com municatie tussen school, ouders en andere zorgpartners om een speci fi eke invulling. Een nieuwe ontwikkeling op dat gebied is het Blogboek: een digitaal communicatie middel voor ouders/verzorgers van een kind met een hulpvraag. Groot verschil met andere digitale tools die inzicht bieden in de ontwikkeling van het kind is dat het eigenaarschap bij de ouders zelf ligt.

Tekst Hans van den Berg

Gepubliceerd op: 16 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020