Home » Artikelen » Spaarloonregeling

Spaarloonregeling

Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor een salarisverhoging. Uw werkgever houdt een spaarbedrag in van uw bruto-inkomen. U betaalt daardoor over dit bedrag geen belasting en sociale premies.

Hoe werkt de regeling?
Uw werkgever houdt een spaarbedrag in van uw bruto-inkomen. Hij kan bijvoorbeeld inhouden van:

 • het maandsalaris
 • het vakantiegeld
 • een gratificatie

Dit spaarbedrag stort uw werkgever op een speciale rekening. Deze bedragen staan vier kalenderjaren vast. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunt u deze bedragen opnemen.

Voordelen:

 • u betaalt over het gespaarde bedrag geen loonbelasting en sociale premies
 • voor de geblokkeerde bedragen op een werknemersspaarrekening geldt een extra vermogensvrijstelling
 • de rente is vrij opneembaar
 • u heeft (dubbel) fiscaal voordeel van het gespaarde bedrag

Tussentijds opnemen
De bedragen worden vier kalenderjaren vastgezet op een rekening met een hoge rente. U kunt dit geld echter wel opnemen voor:

 • de aankoop van een eigen huis als hoofdverblijf
 • de premise van bepaalde levensverzekeringen
 • vrijwillig te betalen pensioenpremies om een pensioenachterstand weg te werken
 • de financiering van scholingsuitgaven voor uzelf
 • compensatie van niet genoten loon tijdens een periode van onbetaald verlof
 • het starten van een eigen bedrijf

De voorwaarden voor het tussentijds opnemen zijn vastgelegd in het reglement dat door uw werkgever is opgesteld.

Maximaal spaarbedrag
Voor het jaar 2004 is het maximale spaarbedrag EUR 613,- (per maand EUR51,-).

Gepubliceerd op: 18 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)