Home » Artikelen » Sociale partners vragen ‘de beste leraar voor de klas’
Brief naar Tweede Kamerfracties: 500 miljoen extra nodig

Sociale partners vragen ‘de beste leraar voor de klas’

Voor het daadwerkelijk kunnen bieden van een concurrerend loopbaanperspectief achten sociale partners in het po een structureel extra investering van 500 miljoen euro nodig. “Doen we niets aan de aantrekkelijkheid van het beroep, dan heeft het primair onderwijs in 2020 een tekort van meer dan 4.000 leraren”. Dit staat in een brief die op 17 juni naar de programmacommissie van de Tweede Kamerfracties is verstuurd door diverse sociale partners, waaronder de AVS.

“Goed onderwijs vraagt om krachtige teams van leerkrachten, schoolleiding en ondersteuners. Teams met een goede mix van kennis, vaardigheden en ervaring. Daar horen ook meer hoger opgeleide leerkrachten bij, zoals leerkrachten met een academische pabo of universitaire opleiding”, aldus de AVS, PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs en FvOv in de brief. De kwaliteit van de leerkracht maakt het verschil in hoe goed kinderen zich ontwikkelen. Een leerkracht moet kritisch leren kijken naar het eigen handelen en samen in teamverband werken aan schoolontwikkeling. Een leerkracht weet ook in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering, Passend onderwijs en meer betrokkenheid van ouders.

Om deze kwaliteiten op de werkvloer te borgen en te vergroten, is ruimte nodig voor verdere professionalisering van de leerkrachten. Het continue werken aan de kwaliteit vraagt ook tijd en ruimte van de schoolleiders om zich te blijven ontwikkelen, zo staat in de brief. Zij hebben samen met de bestuurders een belangrijke rol om de kwaliteit van het onderwijs te borgen in de schoolorganisatie en het daarop gerichte personeels- en professionaliseringsbeleid te voeren.

Salaris
Om de huidige leerkrachten te behouden en nieuwe, ook hoger opgeleide, aan te trekken, zijn concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig. In het vo wordt de leraar beter betaald vanaf de start en heeft hij meer kans op doorgroei en groei in salaris. Meer loopbaanperspectief, aantrekkelijke salarissen, het oprekken van het loongebouw en passende loonontwikkeling kunnen het imago van het lerarenberoep in het po drastisch verbeteren.
 
Lerarentekort
Een andere reden om het werken in het po aantrekkelijker te maken is de verwachte uitstroom van oudere leerkrachten vanwege hun pensionering. Ook verwacht het CBS vanaf 2020 een groei van het aantal kinderen op scholen. “Doen we niets aan de aantrekkelijkheid van het beroep, dan heeft het primair onderwijs in 2020 een tekort van meer dan 4.000 leraren.”
 
Structurele investering
Er is een structurele investering van 500 miljoen euro nodig om voldoende goed gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken en te behouden. De kwaliteit van het po staat al jaren onder druk; de oorzaak hiervan is dat de kosten per leerling sneller stijgen dan de bijdrage per leerling. “Het gaat om een snel oplopend verschil en dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.” De sociale partners van het po vragen daarom de politiek hoog op de politieke agenda te plaatsen: ‘De beste leraar voor de klas vraagt om deze extra investering.’

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 juni 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020