Home » Artikelen » Sociaal akkoord: geen nullijn meer

Sociaal akkoord: geen nullijn meer

Het sociaal akkoord is inmiddels, na raadpleging van de leden van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties, definitief. In het akkoord wordt onder andere gesteld dat de sociale partners de aangekondigde extra bezuinigingen van € 4,3 miljard schadelijk vinden voor het economisch herstel. Zij vragen het kabinet daarom de aangekondigde maatregelen niet in te voeren. De nullijn voor de overheidssector en de zorg maakt onderdeel uit van deze maatregelen.

De AVS (onderdeel van het Ambtenarencentrale) gaat er dan ook van uit dat de nullijn, die al in 2009 in het primair onderwijs werd ingevoerd, nu van de baan is, zeker omdat voor de zorg op 24 april is afgesproken dat de nullijn niet wordt ingevoerd. Dat betekent dat er weer ruimte is voor cao-onderhandelingen over onder andere de salarisontwikkeling voor de werknemers in het primair onderwijs. Dat is voor de AVS dan ook de inzet!

Gepubliceerd op: 25 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021