Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sneller ingrijpen bij zeer zwakke scholen

Sneller ingrijpen bij zeer zwakke scholen

Kwaliteit moet binnen jaar op orde zijn
Het ministerie van OCW gaat sneller ingrijpen bij scholen waar de onderwijskwaliteit langdurig ver onder de maat is. Om te voorkomen dat scholen zeer zwak worden krijgen zij eerder hulp. Maar als ze toch zeer zwak worden hebben ze nog een jaar om de kwaliteit op orde te krijgen, anders kan de bekostiging van een school worden stopgezet.

Minister Van Bijsterveldt wil voortaan het bestuur van een school, waarbij de leerresultaten volgens de inspectie onder de norm liggen, al in het eerste jaar op de hoogte stellen. Dat is sneller dan de huidige termijn. In het tweede jaar ontvangt het bestuur een formele waarschuwing. Na het derde jaar wordt de school zeer zwak verklaard bij onvoldoende verbetering. De school krijgt dan nog één jaar (nu twee jaar) de tijd om het onderwijsproces op orde te brengen, zodat er betere leerresultaten kunnen worden gehaald. Scholen kunnen hierbij hulp krijgen van vliegende brigades, analyseteams en andere initiatieven. "Als blijkt dat een zeer zwakke school ondanks alle indringende waarschuwingen, aansporingen en hulpaanbod noch het onderwijsproces noch de leerresultaten weet te verbeteren, dan wijst het belang van de leerlingen mij een andere weg. Ik kan dan de school sluiten", schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zegt zij ook een wetsvoorstel met deze strekking voor te bereiden. Het toezicht door de inspectie op de onderwijskwaliteit van zowel zwakke als zeer zwakke is sinds 2009 scholen verstevigd, vliegende brigades zijn ingesteld en de sectororganisaties bieden intensieve ondersteuning aan. Het aantal (zeer) zwakke scholen is dan ook sterk gedaald. De minister wijst er echter op dat er nog steeds nieuwe scholen op de lijst bijkomen. "We moeten voorkomen dat scholen zover afglijden en sneller ingrijpen bij langdurig ondermaatse onderwijskwaliteit."

Gepubliceerd op: 17 februari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)