Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Snel bezwaar maken als gewichten te laag zijn

Snel bezwaar maken als gewichten te laag zijn

Schoolbesturen moeten de recente OVT-beschikkingen goed checken en indien nodig tijdig bezwaar maken. Dit omdat de gewichtentoekenningen gewijzigd kunnen zijn. De eerste bezwaartermijnen verliepen eind augustus al.

Het is belangrijk snel actie te ondernemen, anders lopen scholen extra bekostiging mis voor kinderen met een onderwijsachterstand. In de OVT (Overzicht Vaststelling Telling)-beschikking worden niet alleen tellingen vastgesteld, maar ook de gewichtsklasse van leerlingen.  Uit de uitgevoerde controles door accountskantoor Deloitte, in opdracht van OCW, zijn namelijk (nadelige) wijzigingen voortgekomen. Hier is veel commotie over geweest.

Het kan dus zijn dat er op de OVT-beschikking gewichten van 0,0 toegewezen zijn aan leerlingen die wel een gewicht moeten hebben. Het is daarom urgent de beschikking direct te controleren en zo spoedig mogelijk bezwaar te maken tegen de OVT indien dit het geval is. Het gewicht van deze OVT is bovendien van toepassing voor de hele schoolloopbaan. De OVT’s zijn vanaf 15 juli 2016 verstuurd, dus de eerste bezwaartermijnen verliepen al eind augustus.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen de OVT kan uitsluitend schriftelijk binnen zes weken na de dag waarop het besluit is toegezonden. Schoolbesturen dienen het bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Essentiel bij het indienen van dit bezwaar is dat de nieuwe (juiste) aanvullende ouderverklaringen van leerlingen in de onderbouwing worden toegevoegd. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 augustus 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)