Home » Artikelen » Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking

Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking

Op dinsdag 24 mei organiseren de uitvoerders van het sectorplan PO in Theater ’t Spant in Bussum een slotconferentie ‘Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen’. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal hoe regionale samenwerking goed werkgeverschap versterkt.

Ruim twee jaar geleden startten de sociale partners in het primair onderwijs het sectorplan PO met het motto Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen om oplossingen met het veld te vinden voor krimp, vergrijzing en ontgroening. Het sectorplan PO stelt geld en ondersteuning aan schoolbesturen beschikbaar om werkbehoud voor zittende leerkrachten te realiseren, mobiliteit te stimuleren en ruimte te maken voor instroom van jonge leerkrachten. Per 1 oktober loopt het sectorplan PO af.

De kennis en ervaring die tijdens het sectorplan is opgedaan delen de uitvoerders van het sectorplan PO met het hele onderwijsveld tijdens deze slotconferentie. Schoolbestuurders en HRM-adviseurs met interesse voor regionale samenwerking worden van harte uitgenodigd zich aan te melden (vóór 17 mei). Er zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie.

Gepubliceerd op: 26 april 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)