Home » Artikelen » SLO lanceert nieuw informatiepunt

SLO lanceert nieuw informatiepunt

SLO is een nieuw interactief platform gestart.  Op de website van het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een profiel aanmaken, met elkaar in contact komen en informatie delen.

Via de nieuwe website www.talentstimuleren.nl van SLO, een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling zijn de onderwijsprofessionals goed vindbaar voor geïnteresseerden en kunnen zij op een besloten gedeelte inloggen. Op dit besloten gedeelte kunnen zij informatie met andere experts en begaafdheidscoördinatoren uitwisselen. Ook is het met een uitgebreid profiel mogelijk om informatie over de eigen school of onderwijsondersteunende instantie te plaatsen, eigen materiaal te delen en aangeboden materiaal van andere scholen en instanties te downloaden.

Meer informatie: www.talentstimuleren.nl
 

Gepubliceerd op: 26 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)