Home » Artikelen » Slob wil aanvullende acties voor bewegingsonderwijs
KVLO: ‘Afspraken te vrijblijvend’

Slob wil aanvullende acties voor bewegingsonderwijs

Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor minimaal twee en liefst drie uur bewegingsonderwijs op basisscholen, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Dit meldt de KVLO, de belangenvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding.  

OCW constateert dat nog maar 65 procent van de basisscholen twee uur bewegingsonderwijs aanbiedt, tegen 69 procent vorig jaar. Ook in het aantal bevoegde (vak)leerkrachten is een daling te zien; bij nog maar 67 procent van de scholen geven bevoegde leerkrachten (ALO-afgestudeerden of pabo-afgestudeerden met LO-bevoegdheid) de gymlessen; dat was eerder 80 procent.
 
’Te vrijblijvend
De KVLO, de belangenvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding, wijst op de grote consequenties van de (te) vrijblijvende afspraken uit het sectorakkoord 2014. Po-scholen hebben gelden uit de Prestatiebox gekregen om de beweegdoelstellingen uit het sectorakkoord te kunnen waarmaken. Over het gebruik van deze gelden moeten schoolbesturen verantwoording afleggen in hun jaarverslagen, maar minister Slob is daar niet tevreden over. Hij wil daarom strenger gaan handhaven. De minister wil in het voorjaar 2018 de Tweede Kamer berichten over ‘actualisatie’ van de afspraken met de PO-Raad, aldus de KVLO.
De KVLO pleit voor het afschaffen van de vrijblijvende afspraken en de invoering van een wettelijke minimumlessentabel van twee uur per week in lijn met het voortgezet onderwijs, zodat de onderwijsinspectie kan toezien en de minister kan handhaven. Ook zet de KVLO in op werkdrukverlaging voor groepsleerkrachten door deze vrij te stellen van gymlessen. De lessen zouden moeten worden gegeven door vakleerkrachten met gelabeld geld dat het kabinet al heeft vrijgespeeld. ‘Geen gym, geen geld’ is het devies van de KVLO. 

Gepubliceerd op: 8 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders