Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Slob trekt wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in

Slob trekt wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in

Het wetsvoorstel dat scholen verplicht om in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem te gebruiken en aan het eind van de onderbouw een diagnostische tussentijdse toets af te nemen, is ingetrokken. Minister Slob laat dat de Tweede Kamer weten in een brief die hij onlangs verstuurde.

Het leerlingvolgsysteem zou de vorderingen van de onderbouwleerlingen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen moeten meten. Aan het eind van de onderbouw zouden scholen verplicht zijn een diagnostische tussentijdse toets af te nemen bij alle leerlingen. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel scholen om informatie te verstrekken bij internationale onderzoeken.

Slob verklaart in zijn brief dat een wettelijke verplichting niet langer nodig is, omdat inmiddels 92 procent van de scholen een leerlingvolgsysteem gebruikt. 88 procent van de scholen gebruikt het systeem voldoende tot goed. De minister geeft aan dat deelname van scholen aan internationale vergelijkingsonderzoeken ook op andere manieren gestimuleerd kan worden dan met een wettelijke verplichting. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III was al opgenomen dat dit wetsvoorstel over het verplicht afnemen van een Diagnostische Tussentijdse Toets in het voortgezet onderwijs zou worden geschrapt. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 januari 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2016-2017 (versie juni 2017)