Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Slob: ‘Doorbetalen salaris bij staking is niet verboden’
Een zaak tussen werknemer en werkgever

Slob: ‘Doorbetalen salaris bij staking is niet verboden’

“De werkgever is niet verplicht om de stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd. Maar het is ook niet verboden.” Dit schrijft minister Slob  in antwoord op schriftelijke vragen van het SP-lid Kwint. Of het loon bij een staking wordt doorbetaald, is een zaak tussen werknemer en werkgever, aldus Slob.

Bij de stakingen in oktober en december gaf OCW nog aan dat doorbetalen mocht, zonder risico op terugvordering. “Schoolbesturen besluiten zelf of ze de stakers doorbetalen of niet.” Daarna maakte OCW kenbaar geen standpunt in te nemen. Hierdoor liet hij schoolbesturen in het ongewisse.

De minister geeft nu ter verduidelijking aan: “De wet bepaalt dat bij een staking geen loon aan de stakers hoeft te worden betaald. Dat is ook helder voor schoolbesturen en werknemers. Of vervolgens toch het loon bij een staking wordt doorbetaald, is een zaak van werkgevers.” De arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs is immers gedecentraliseerd, zo stelt de minister. Hij voegt eraan toe: “Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)