Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Slob zet financiële ondersteuning Lerarenparlement stop

Slob zet financiële ondersteuning Lerarenparlement stop

Minister Slob van Onderwijs beëindigt de financiële ondersteuning van het Lerarenparlement per 1 januari 2019. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob komt tot dit besluit naar aanleiding van het advies ‘Verkenning leraren’ van Alexander Rinnooy Kan. Deze adviseert om de beroepsgroepvorming van onderop te laten plaatsvinden, los van de bestaande organisaties, onder regie van leraren zelf. “Als ik in lijn met het advies van Rinnooy Kan aan de slag wil met beroepsgroepvorming, dan ligt het niet voor de hand om nu het Lerarenparlement als enige vertegenwoordiger van de beroepsgroep te beschouwen en als zodanig financieel te ondersteunen”, aldus de minister. Volgens Slob is het draagvlak voor het Lerarenparlement daar ook niet stevig genoeg voor. “Het Lerarenparlement heeft, alhoewel legitiem gekozen, in de praktijk maar weinig mandaat.” Ook concludeert de minister dat er vrijwel geen vertegenwoordiging vanuit het primair onderwijs in het Lerarenparlement aanwezig is.

In november liet het Lerarenparlement nog aan minister Slob weten dat de leraren in dit parlement zich wilden inzetten om de stem van leraren uit de praktijk te laten horen en te werken aan de vorming van een sterke beroepsgroep die van onderop gedragen wordt.

Evaluatie Onderwijscoöperatie
In de evaluatie van de Onderwijscoöperatie die Slob heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat de governance niet goed was vormgegeven. Zo mochten in de Onderwijscoöperatie alleen leraren werken die bij een van de lidorganisaties waren aangesloten. De Onderwijscoöperatie was onvoldoende ‘van, voor en door leraren.’ Inmiddels zijn de meeste taken van de Onderwijscoöperatie beëindigd. De publiekrechtelijke taken van de coöperatie, met als voornaamste de uitvoering van het Lerarenontwikkelfonds (LOF), worden overgedragen naar het CAOP per 1 januari 2019.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)