Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Slob wijst motie over schoolleider als gesprekspartner inspectie af

Slob wijst motie over schoolleider als gesprekspartner inspectie af

Schoolleiders zouden bij het bestuurlijk gesprek met de Inspectie moeten kunnen zijn, als het bestuur dat wenst. De Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) hebben een motie van die strekking ingediend. Minister Slob ontraadt de motie.

Tweede Kamerleden Michel Rog van het CDA en Roelof Bisschop van de SGP vinden dat de gedachte lijkt te bestaan dat de schoolleider buitenspel staat bij het inspectietoezicht. De inspecteur komt immers eerst bij het bestuur op bezoek. Daarom hebben zij een motie ingediend waarin zij de regering vragen actief uit te dragen dat het aan het bevoegd gezag is om te bepalen wie als gesprekspartners optreden bij een inspectiebezoek. Minister Slob van OCW vindt dit in strijd met de gemaakte afspraken rond het inspectietoezicht. “Het is volledig volgens de wet dat er in eerste instantie met de bestuurder wordt gesproken en vervolgens op de vestigingen met de schoolleiders. Die horen er dan ook volledig bij. Het komt ook niet voor, is mij vandaag nog klip-en-klaar bevestigd, dat er niet met schoolleiders wordt gesproken als men naar een vestiging gaat. (…) Als de schoolleiders bij de bestuurder aanwezig zijn, kan niet meer gebeuren wat de wet voor ogen had, namelijk dat er nog een check is of de bestuurder goed in de gaten heeft wat er in zijn scholen gebeurt, want dan zit men bij elkaar.” De motie is aangehouden.

Onderscheid in rollen
De motie van Michel Rog, Roelof Bisschop, Lisa Westerveld (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66), waarin zij voorstellen dat de inspectie in haar rapportages duidelijker onderscheid maakt in de controlerende rol en de stimulerende rol, haalde het wel. In deze motie stellen zij dat voorkomen moet worden dat anderen dan de beroepsgroep zelf het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar gaan beoordelen. Ook de motie van Michel Rog, waarin hij de inspectie vraagt een kwalitatief onderzoek te laten doen naar de zij-instroom, werd aangenomen.
De moties werden ingediend tijdens de behandeling van de bijgestelde onderzoekskaders en het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs op 5 december.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)