Home » Artikelen » Slob vindt reserves samenwerkingsverbanden te hoog

Slob vindt reserves samenwerkingsverbanden te hoog

Het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden is in 2018 opnieuw toegenomen, van 240 naar 260 miljoen. Slob vindt dit ‘zorgelijk’, blijkt uit zijn reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks.

“Je zou verwachten dat samenwerkingsverbanden ten opzichte van schoolbesturen relatief weinig risico lopen en vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan. Geld dat is bedoeld voor het onderwijs, moet zo veel mogelijk in de klas terechtkomen”, aldus Slob in zijn antwoorden.

Slob noemt ook de redenen die samenwerkingsverbanden noemen voor het aanhouden van reserves. Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een onderzoek van Oberon dat dieper ingaat op deze redenen.

De Inspectie van het Onderwijs, die op dit moment onderzoek doet naar een ‘passende signaleringswaarde van reserves bij samenwerkingsverbanden’, komt in het voorjaar van 2020 met een advies.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 november 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)