Home » Artikelen » Slob: uitsluiting onderwijsprogramma’s onacceptabel

Slob: uitsluiting onderwijsprogramma’s onacceptabel

Minister Slob van Onderwijs vindt het onacceptabel dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsprogramma’s als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. Kosten mogen nooit een belemmering zijn om mee te kunnen doen op school. Ministers Slob en Van Engelshoven benadrukken in hun brief ‘Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs’ aan de Tweede Kamer dat de ouderbijdrage altijd expliciet vrijwillig moet zijn en scholen ook wettelijk verplicht zijn dit in hun communicatie naar ouders te vermelden.

“Iedere leerling verdient gelijke kansen,”, lichten de ministers toe. “Een leerling moet het onderwijs krijgen dat het best bij hem of haar past, ongeacht de financiële situatie van de ouders.” De ministers vermelden dat de laatste Staat van het Onderwijs rapporteert dat de segregatie naar opleidings- en inkomensniveau van de ouders in het basisonderwijs sterk toeneemt. “We vinden dit onwenselijk, omdat het sociale scheidslijnen niet alleen weerspiegelt, maar ook versterkt.”

Veel scholen in het voortgezet onderwijs vragen ook een verplichte bijdrage voor extra onderwijsprogramma’s, zoals tweetalig onderwijs of Technasium. Een derde van alle middelbare scholen die tweetalig onderwijs aanbiedt, geeft aan dat een leerling wordt uitgesloten van deelname wanneer ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De onderwijsministers geven aan dat het niet betalen van deze bijdrage nooit mag leiden tot uitsluiting. De VO-raad vindt wel dat scholen de vrijwillige ouderbijdrage mogen verplichten voor tweetalig onderwijs, topsportprogramma’s en het Technasium.

De ministers gaan regelen (indien nodig bij wet) dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van onderwijs vanwege het niet betalen van een bijdrage.

Schoolreisjes
Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) vinden dat het tijd is bij wet te regelen dat alle kinderen moeten kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. In de initiatiefwet die ze naar de Kamer hebben gestuurd wordt geregeld dat scholen alle kinderen moeten meenemen op schoolreizen en excursies. Maar ook deelname aan andere zaken die door de school worden georganiseerd, mag niet afhangen van een financiële bijdrage.
 
De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage loopt al tientallen jaren, maar tot de dag van vandaag komt het voor dat leerlingen worden uitgesloten van activiteiten. Scholen zijn vrij in het vragen van een financiële ouderbijdrage, maar moeten wel uitdrukkelijk vermelden dat deze bijdrage vrijwillig is. In praktijk gebeurt dat niet altijd.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 maart 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020