Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Slob in gesprek met schoolleiders
Minister geraakt door mailbombardement #wijschoolleiders richting onderwijspolitici

Slob in gesprek met schoolleiders

“Ik ben geraakt door de boodschap in de vele e-mails die ik de afgelopen dagen heb gekregen van schoolleiders. Jullie zijn bevlogen schoolleiders die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Daar heb ik respect voor. In december zal ik inhoudelijk met schoolleiders in gesprek gaan over hun rol en positie.” Deze woorden sprak minister Slob van Onderwijs uit op de Nationale Schoolleiders Top PO van 24 november 2018.

De AVS is blij met de reactie van de minister. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Minister Slob heeft in zijn uitspraken op de NST PO duidelijk neergezet dat hij de rol en positie van schoolleiders uitermate belangrijk vindt en het ook nodig vindt het gesprek aan te gaan over de betekenis van schoolleiders voor de kwaliteit van de school. Nu moeten we kijken hoe we een en ander gaan uitwerken in een gebalanceerd functiehuis en een strategische positionering van schoolleiders.” Van Haren doelt hiermee op de onlangs gepubliceerde beleidsreactie van de minister op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018). De AVS ziet dat ook voldoende ondersteunende functies in de school en ruimte voor innovatie van het onderwijs niet of nauwelijks aan de orde komen in de beleidsreactie.

#wijschoolleiders spreken Slob op 13 december
Op de NST PO kondigde minister Slob aan dat hij in december met schoolleiders inhoudelijk in gesprek gaat over het versterken van hun rol en positie. De AVS heeft hier samen met haar leden nadrukkelijk om gevraagd. Het gesprek is gepland op donderdagochtend 13 december op het ministerie van OCW in Den Haag.
De AVS gaat haar leden nadrukkelijk betrekken bij de uitkomsten van dit gesprek.

Van Haren: “Het e-mailbombardement #wijschoolleiders verdienen meer! op 22 en 23 november richting minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer was een geslaagde actie. De minister geeft gehoor aan onze oproep aandacht te geven aan de positionering, erkenning en waardering van het schoolleidersvak. Nu is het tijd om in een gesprek samen concrete ideeën en stappen te bespreken.”

Het e-mailbombardement was, na de brandalarm- en out of office-actie, de derde schoolleidersactie van de AVS voor onder andere meer erkenning van het beroep en een eerlijker salaris. CNV Schoolleiders ondersteunt de acties.

wijschoolleiders-spreken-slob.png

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)