Home » Artikelen » Slob eist nieuw bestuur Haga Lyceum

Slob eist nieuw bestuur Haga Lyceum

Minister Slob van Onderwijs heeft zijn voornemen van 11 juli omgezet in een daadwerkelijke aanwijzing. Binnen vier weken moet er een nieuw bestuur actief zijn op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Als dat niet gebeurt, dan krijgt de school geen bekostiging meer van de overheid. Het schoolbestuur gaat dit bij de rechter aanvechten.
 
Minister Slob: “Ik houd grote zorgen over de schoolomgeving van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Zij moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen.” De minister heeft er geen vertrouwen meer in dat het bestuur de tekortkomingen kan herstellen. Het is de eerste keer dat een onderwijsminister een dergelijke aanwijzing geeft.
 
Het Haga Lyceum ligt sinds maart onder vuur na waarschuwingen van de AIVD. Op 11 juli heeft minister Slob laten weten dat hij het voornemen had om een zogeheten aanwijzing te geven. Het huidige bestuur heeft de mogelijkheid gekregen om te reageren. Deze reactie heeft geen nieuwe feiten opgeleverd. Het bestuur moet nu binnen twee weken een voorstel doen voor een nieuw bestuur, dat twee weken daarna actief moet zijn.

Conclusies Inspectie
De inspectie heeft ernstige gebreken bij de school vastgesteld. Er zou sprake zijn van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Verder concludeert de inspectie dat het beleid en handelen van de bestuurders schadelijk zijn voor de leerlingen, omdat de bestuurders geen afstand nemen van personen met een omstreden reputatie. Het Haga Lyceum heeft forse kritiek op het inspectierapport.
 
Het ministerie van OCW laat in een nieuwsbericht weten dat het gaat om onrechtmatig financieel handelen van de directeur-bestuurder en dat er sprake is van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Geld dat bedoeld is voor onderwijs, wordt niet aan onderwijs uitgegeven. Ook is volgens het ministerie de samenwerking met externe partijen onvoldoende. De directeur-bestuurder schaadt de relatie tussen school en overheid en externe partners. Die samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Maar ook om leerlingen goed te begeleiden naar een vervolgopleiding.

Het hoger beroep dient in november.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 september 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)