Home » Artikelen » Septembermededeling eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo

Septembermededeling eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo

Het College voor Examens heeft een voorlichtingspublicatie uitgegeven, met uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo en vavo die in het jaar 2012 worden afgenomen.

De publicatie is in diverse hoofdstukken onderverdeeld, te weten:
hoofdstuk I betreft de gang van zaken van de eindexamens. Hierin worden mededelingen gedaan van algemene aard;
hoofdstuk II gaat over de publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen over de (eind)examens van de verschillende onderwijssoorten;
hoofdstuk III behandelt mededelingen per schoolsoort en per vak en verder onder meer het ‘Tijdschema van werkzaamheden’ voor de eindexamens vwo, havo, vmbo voor het schooljaar 2011-2012.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 september 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders