Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sectorraden: 'Stap tijdig over op OSO'
Digitale Overstapservice Onderwijs

Sectorraden: 'Stap tijdig over op OSO'

De sectorraden in het po en vo roepen schoolbestuurders op hun scholen tijdig te laten overstappen naar de digitale Overstapservice Onderwijs (OSO) en vooral ook afspraken te maken binnen de regio over het gebruik ervan. OSO is vanaf komend jaar officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens tussen scholen. 
 
In 2011 startten de sectorraden het project OSO, met als doel uniforme en veilige digitale uitwisseling te garanderen. In Nederland wordt al enkele jaren op verschillende manieren digitaal uitgewisseld. Dit gebeurt alleen lang niet altijd volgens de wettelijke eisen. OSO voldoet wel aan alle wettelijke eisen en is bruikbaar voor de overstappen po-po, po-vo en vo-vo. Het werkt als volgt: de huidige school stelt via OSO het overstapdossier van een leerling beschikbaar aan de nieuwe school. De nieuwe school vraagt het leerlingendossier op via OSO en verwerkt het in haar eigen leerlingadministratiesysteem. 

Regionale afspraken
Uit een gebruikersonderzoek blijkt dat  het merendeel van de gebruikers tevreden is over OSO. Maar de evaluatie toont ook aan dat regionale afspraken een must zijn voor effectief gebruik. Daarom roepen de sectorraden alle scholen op hier tijdig mee te beginnen, zodat het overdragen van dossiers komend voorjaar probleemloos zal verlopen.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 januari 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)