Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sectorraden ondertekenen convenant kennisinfrastructuur voor onderwijs

Sectorraden ondertekenen convenant kennisinfrastructuur voor onderwijs

De PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben eind juni een convenant getekend waarin ze zich committeren aan de realisatie van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Doel is de werelden van onderzoek en onderwijs nauwer met elkaar te verbinden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Deze cross sectorale samenwerking sluit aan op de groeiende behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ en bestaande initiatieven zoals de werkplaatsen onderwijsonderzoek (scholen uit het primair onderwijs verrichten samen met universiteiten en hogescholen onderzoek) en Kennisrotonde (online loket voor vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk).

In de tweede helft van 2018 werken de sectorraden het plan van aanpak uit. Dit plan wordt op de R&D-top, voor betrokkenen uit alle onderwijssectoren, begin 2019 gepresenteerd. De sectorraden willen het plan van aanpak op de R&D-top aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven overhandigen.

Naast de ontwikkeling van deze gezamenlijke kennisinfrastructuur is ook de R&D-agenda voor het funderend onderwijs in ontwikkeling. Deze agenda omvat de meest urgente onderzoeks- en ontwikkelvraagstukken uit het funderend onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 juli 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)