Home » Artikelen » Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld

Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld

Minister Van Bijsterveldt heeft de Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. Deze regeling stelt de lijst vast die een limitatieve opsomming bevat van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot indicatiestelling die worden ingediend bij de regionale verwijzingscommissies (RVC's).

Jaarlijks moet vóór 1 oktober een overzicht worden gemaakt van de screenings-,  toets- en testinstrumenten, die in het kader van de indicatiestelling LWOO en PrO als deugdelijk worden aangemerkt. Deze lijst wordt door het ministerie van OCW op voorstel van de voorzitters van de Regionale verwijzingscommissies (RVC's) vastgesteld (artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget). Door invoering van het regionaal zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) is op 1 augustus 2002 de gewijzigde Wet op het voortgezet onderwijs in werking getreden.

De Regeling voor het schooljaar 2011 – 2012 wordt ingetrokken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 september 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020