Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schoolreisjes, lerarentekort, juridisering, jongensgedrag, ongezonde drankjes en radicalisering
AVS in de pers

Schoolreisjes, lerarentekort, juridisering, jongensgedrag, ongezonde drankjes en radicalisering

In het Algemeen Dagblad van 12 juni werd AVS-voorzitter Petra van Haren geraadpleegd over trends in schoolreisjes. “Steeds meer basisscholen kiezen bewust voor een educatieve trip. Scholen moeten tegenwoordig heel veel in beperkte tijd doen en dan is het prettig als zo'n reis bij de lesstof aansluit.”

In een serie in de Volkskrant over het lerarentekort zei Van Haren eind juni over de hybride docent: ”De meeste andere parttimers combineren werk en gezin. Vaak zijn zij flexibel: elk jaar is opnieuw bespreekbaar welke twee of drie dagen zo iemand werkt. Bij een hybride docent is dat lastiger, omdat die een andere baan heeft. Het kan voor de schoolleider dus een organisatorische brij worden als veel mensen banen willen combineren.”

Onder meer EditieNL, de Volkskrant, NRC, De Telegraaf, het AD en Nu.nl besteedden medio juli aandacht aan het standpunt van de AVS over de ouders die een schadevergoeding eisten omdat hun kinderen de schoolfoto misten in verband met het Offerfeest. De rechter legde de school een boete op vanwege het niet naleven van de wet gelijke behandeling. AVS-voorzitter Van Haren: “Ouders, ga eerst zelf het gesprek aan op school om tot een oplossing te komen. Stap niet té snel naar de rechter. Niemand heeft baat bij de ‘juridisering’ van het onderwijs. Beide partijen hebben het belang van het kind voorop staan, dus moeten zij er samen alles aan doen om er op een redelijke manier uit te komen."

Eind juli lanceerde Sire een veelbesproken campagne om meer ruimte te geven aan jongensgedrag. NOS.nl raadpleegde onder andere Petra van Haren hierover. Zij ziet niets in jongens-meisjesdenken. "Kijk gewoon naar de behoeftes van het kind." De AVSvoorzitter erkent wel dat het schoolsysteem in Nederland meer tegemoetkomt aan meisjes. "Denk aan rustig praten, niet rennen, samenwerken. Als meisje scoor je daar vaak beter op en kun je makkelijker laten zien dat je daar goed in bent." Voor jongens is dat moeilijker. Mannen voor de klas zijn belangrijk als rolmodel, maar lossen het probleem niet op. "Vrouwen kunnen net zo goed de vaardigheden hebben om ieder kind de ruimte te geven en grenzen te stellen.”

EditieNL raadpleegde de AVS op 21 augustus – de eerste schooldag van de regio Midden – over het meenemen van ongezonde drankjes naar school. Van Haren: “Een paar honderd scholen voeren hier al echt beleid op. Zij zijn overgestapt op water, dat is hoopvol. Je moet het niet opleggen aan ouders, maar er samen met hen aan werken.”

Het NOS-journaal vroeg de AVS-voorzitter ook op 21 augustus naar radicalisering op de basisschool, naar aanleiding van berichten over ‘radicaliserende’ kleuters in België. Radicalisering komt volgens Van Haren steeds meer voor. Scholen zoeken daarvoor vaker contact met organisaties als School & Veiligheid of de gemeente. Omdat het meestal voortkomt uit het gezin ligt daar de focus.

Gepubliceerd op: 4 september 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders