Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schoolmanagers uit het bedrijfsleven

Schoolmanagers uit het bedrijfsleven

Voormalige managers uit het bedrijfsleven ontvingen onlangs het certificaat van de eenjarige duale opleiding tot schoolleider in het basisonderwijs. Tegelijkertijd kregen de gecertificeerde schoolleiders als eerste de nieuwe publicatie ‘Een andere directeur, acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten’ uitgereikt.Deze uitgave van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) is bedoeld om scholen over de streep te trekken om ‘bazen van buiten’ aan te stellen. Veel scholen vragen zich af wat zij hebben aan iemand zonder wortels in de onderwijspraktijk. ‘Bazen van buiten’ lijken juist een aanvulling te zijn op de bestaande expertise in scholen. De schoolleiders vertellen in de uitgave over hun ervaringen, ambities en rolopvattingen.Sinds 2004 is het hebben van een onderwijsbevoegdheid geen verplichting meer. Het aanstellen van (adjunct)directeuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) van 2004.Vanwege de vergrijzing onder schoolleiders is het aanboren van nieuw potentieel noodzakelijk. Langzaamaan stappen meer managers uit het bedrijfsleven over op het onderwijs. Zij kiezen voor deze sector vanwege zijn maatschappelijke relevantie. De duale opleiding tot schoolleider in het basisonderwijs is een initiatief van de AVS, het Initiatief Lerarentekort Amsterdam (ILA) en de Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs (VSWO). Het ministerie van OCW financiert het project. Het SBO verzorgt de ondersteuning ervan.U kunt de publicatie bestellen bij SBO, tel. 070-3765770 ofdownloaden viawww.sboinfo.nl

Gepubliceerd op: 2 december 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)