Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren
Subsidieregeling op 28 maart 2017 gepubliceerd in Staatscourant

Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren

Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is 7,8 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 15 oktober. De subsidieregeling voor schoolleiders in het primair onderwijs is op 28 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen vanuit de cao-afspraken al geld voor hun professionalisering. Maar het komt nog te vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt, omdat er geen vervanging is. Met de subsidie krijgen schoolleiders de kans om een master te halen, tegelijkertijd biedt het jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49 per uur voor het basisonderwijs en € 53 per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van deze tegemoetkoming.

De aanvraag moet ingediend worden voordat de opleiding start. De schoolleider en het bevoegd gezag vragen samen de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit kan jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)