Home » Artikelen » Schoolleiders profiteren van scholing voor hun eigen ontwikkeling en die van de school
Onderzoeksresultaten sluiten aan bij het professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap

Schoolleiders profiteren van scholing voor hun eigen ontwikkeling en die van de school

Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt professionalisering de schoolvernieuwing. Ook kan scholing helpen het schoolklimaat te verbeteren. Of er effecten zijn op de kwaliteit van onderwijs is nauwelijks onderzocht. Dit blijkt uit een reviewstudie in opdracht van de VO-academie en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Stages en intensieve, praktijkgerichte opdrachten in de school blijken de kennis, houding en vaardigheden van de schoolleider positief te beïnvloeden. Wanneer schoolleiders in hechte leergroepen werken, bevordert dat de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden en leiderschap. Daarnaast kunnen mentoring en coaching een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het leiderschap.

 
Theorie en praktijk
Professionaliseringsprogramma’s met een coherent, op onderzoek en standaarden gebaseerd curriculum, actieve leervormen en een duidelijke verbinding tussen theorie en praktijk laten positieve resultaten zien, zowel op het niveau van de individuele schoolleider als op dat van de school.

 
Leerinhouden
Programma’s die zich inhoudelijk richten op onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling en verandermanagement, blijken effectief en genieten de voorkeur van de schoolleiders. Dat geldt ook voor professionaliseringsactiviteiten die zich richten op teambuilding, het werken aan een lerende cultuur en schoolleiderschap als carrière.
Zeer ervaren schoolleiders die gemotiveerd willen blijven, kunnen beter geen standaard scholing volgen. Voor hen is een doorlopende professionalisering geschikter, die aansluit op hun specifieke rol, leerstijlen en leervragen.
 
Informeel leren
Schoolleiders hebben voor hun professionalisering vooral behoefte aan informeel leren. Daar is echter weinig onderzoek naar gedaan. Wel is bekend dat informele leeractiviteiten, waaronder netwerken, consultatie en studiegroepen, het onderwijskundig leiderschap versterken, mits ze voldoende lengte hebben. Ze zorgen er tevens voor dat schoolleiders vaker ontwikkelingsgericht handelen, zowel op leerlingniveau als op team- en schoolniveau.
Het is echter noodzakelijk dat naast informeel leren, schoolleiders ook formeel leren omdat hierbij op onderzoek gebaseerde nieuwe kennis een grotere rol speelt.

AVS Centrum Educatief Leiderschap
De onderzoeksresultaten zijn erg herkenbaar voor het AVS Centrum Educatief Leiderschap en sluiten op veel punten aan bij het aangeboden professionaliseringsaanbod. Kenmerkend voor onze leergangen zijn de praktijkgerichte benadering en de actieve werkvormen. In evaluaties wordt vaak vermeld dat de leergangen niet alleen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, maar dat het ook leidt tot vernieuwingen in de school.
De programma’s zijn onder andere gericht op onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling en verandermanagement en laten een duidelijke verbinding zien tussen theorie en praktijk. Het onderzoek vermeldt ook dat zeer ervaren schoolleiders die gemotiveerd willen blijven beter geen standaard scholing kunnen volgen. Een voorbeeld van hoe het AVS Centrum Educatief Leiderschap dat vormgeeft, is de leergang ‘Op weg naar excellent schoolleiderschap’. Deze leergang is uitermate geschikt voor de ervaren schoolleider, met veel  verrassende en inspirerende werkvormen.
De opleidingen en leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO in het kader van de (individuele) basisregistratie (de opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam) of de (individuele) herregistratie (diverse leergangen). Ook veel trainingen sluiten (gedeeltelijk) aan bij diverse professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO en zijn als bronnen aangemerkt voor informeel leren ten behoeve van de herregistratie. Ook worden sommige activiteiten (zoals het jaarlijkse AVS-congres) aangewend voor informeel leren. Er is dus een divers aanbod van formeel en informeel leren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 augustus 2017

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)