Home » Artikelen » Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie

Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie

Vrijwel alle schoolleiders zijn het eens met de AVS om niet alleen in te zetten op verlaging van de werkdruk en gelijktrekken van de salarissen in po en vo (inzet van PO in Actie), maar ook op faciliteren van tijd en ruimte en voldoende ondersteunende functies in de school. Dit blijkt uit een peiling waar meer dan duizend schoolleiders op hebben gereageerd.
 
“Het kan niet zo zijn dat we moeten kíezen tussen hogere salariëring, kleinere klassen of meer handen in de klas.”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “In het belang van de kwaliteit en continuïteit van het funderend onderwijs moet het allemaal gebeuren!” Wat betreft de werkdruk zet de AVS in op het overlegmodel. Daarnaast zet de AVS in op meer ruimte in het budget voor innovatie en verdere ontwikkeling van de scholen. En op een ruimere werktijdfactor dan alleen de tijd die is ingezet voor lesgevende taken.
 
Ondersteunen team
De AVS heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. Vrijwel alle schoolleiders geven aan dat ze de standpunten van PO in Actie onderschrijven. Als teamleden uiteindelijk zouden willen gaan staken, ondersteunt 94 procent die keuze. Als het zo ver komt, wil 72 procent zelf meestaken.

Peiling-stakingsbereidheid-1_1.png

Peiling-stakingsbereidheid-2_0.png

Peiling-stakingsbereidheid-3_0.png

Peiling-stakingsbereidheid-4_0.png

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 mei 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)