Home » Artikelen » Schoolleiders kampen met forse werkdruk

Schoolleiders kampen met forse werkdruk

Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de AVS onder haar leden.

Volgens meer dan 70 procent van de schoolleiders is de werkdruk de afgelopen jaren toegenomen. Dit wordt vooral toegeschreven aan inspectieeisen, bureaucratie en de piekweken gedurende het schooljaar. Door ongeveer een kwart van de respondenten worden ook verwachtingen van ouders, ineffi ciënt werken en onvoldoende capaciteit in relatie tot de hoeveelheid werk genoemd. Vooral schoolleiders die al een forse werkdruk ervaren, vinden dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen. Twee derde van de organisaties heeft beleid geformuleerd om werkdruk tegen te gaan, op bovenschools of schoolniveau. Binnen deze groep wordt ook relatief vaak aangegeven dat de werkdruk is afgenomen. Beleidsmaatregelen om werkdruk tegen te gaan betreffen vooral het afbakenen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een andere invulling van de normjaartaak en individuele oplossingen. Schoolleiders die de werkdruk toeschrijven aan onvoldoende regelruimte en piekweken van meer dan veertig uur, hebben vaker gekozen voor de invoering van flexibele onderwijstijden. Bij bureaucratie, inefficiënt werken en taakonduidelijkheid als verklaringen voor werkdruk, is vaker gekozen voor werktijdenregistratie. Een aantal directeuren geeft aan dat zij zich grote zorgen maakt over de bezuinigingen in het onderwijs. “We geven allemaal 120 procent, krijgen straks nog maar 100 procent aan financiën, maar in het kader van Passend onderwijs wordt er 150 procent verwacht. Dit zijn donkere wolken boven het onderwijs. We zijn al teveel uitgemolken en de rek is er echt uit.” Bijna 700 schoolleiders hebben de vragenlijst ingevuld.

Het AVS-onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Reflexy.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)