Home » Artikelen » Schoolleiders zoeken geen vervanging
Actieweek 4-8 februari

Schoolleiders zoeken geen vervanging

In de week van 4 tot en met 8 februari zochten veel schoolleiders in het primair onderwijs geen vervanging voor zieke leerkrachten. Met de actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! van de AVS en CNV Schoolleiders vroegen zij aandacht voor een passend salaris bij de complexiteit van hun functie en het verlagen van de werkdruk door onder andere administratieve ondersteuning en conciërges. Dat maakten de deelnemende schoolleiders zichtbaar door te laten zien dat het organiseren van vervanging – zeker in deze periode van oplopende lerarentekorten – onevenredig veel tijd van hen vraagt en veel werkdruk oplevert.

Bij ziekte van collega’s staan schoolleiders voor moeilijke afwegingen. Voor de kwaliteit van het onderwijs en de belasting van andere teamleden is het ongunstig om leerlingen te verdelen over groepen of om intern begeleiders voor de klas te zetten. Maar klassen naar huis sturen betekent dat leerlingen helemaal geen onderwijs krijgen en dat de ouders worden belast.

Peilingen
Uit twee peilingen van de AVS (ruim 1.400 respondenten) in de twee weken voorafgaand aan de actieweek, bleek dat 80 procent van de Nederlandse schoolleiders die weken op zoek moest naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunsten vliegwerk. Bovendien blijkt er vaak helemaal geen vervanger beschikbaar. In 11 procent van de gevallen gaat de schooldirecteur zelf maar voor de klas staan. In een derde van de gevallen lukt het helemaal niet om een oplossing te vinden. Schoolleiders grepen de peiling van de AVS aan om duidelijk te maken dat het water hen echt aan de lippen staat. Enkele voorbeelden:

• “Het regelen en nadenken over vervanging en invullen van vacatures heeft mij de afgelopen weken ongeveer 75% van mijn tijd gekost. Tijd die ik liever besteed had aan ontwikkelen van onderwijs.”
• “Het is bijna niet meer te doen. Ik voel dat we aardig in de kou staan als schoolleiders. Het maakt mij erg verdrietig om na al die mooie jaren dit mee te moeten maken. Het is echt een dieptepunt.”
• “Met name het feit dat we als directie zelf voor de klas gaan (wat we natuurlijk wel doen) maakt het erg zwaar. Je hebt de hele dag een groep, onvoorbereid, en daarna ligt het eigen werk er nog dat in de avond gedaan moet worden. De hele dag door doen ouders en collega’s een beroep op je, ook als je voor de klas staat. Dat veroorzaakt grote druk.”
• “Er is vaak niemand te krijgen en dat zorgt voor een spagaat. Het bestuur wil geen directeur voor de klas, de directeur wil geen leerlingen naar huis sturen.”

AVSvoorzitter Petra van Haren: “We kunnen niet blijven pappen en nathouden, of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burnouts. Het probleem wordt almaar groter. De hele samenleving moet inzien dat we straks helemaal geen keus meer hebben.”

Brede agenda
Met deze actie zet de AVS de ingezette actielijn voort om erkenning en waardering van schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel (oop) in de cao terug te zien en vast te houden aan een brede investeringsagenda. De AVS wil het functiehuis en loongebouw in balans brengen. Lagere werkdruk en eerlijke salarissen zijn nodig voor alle functies, dus ook voor schoolleiders en oop. Daarnaast is investeren in de sector onderwijs dringend noodzakelijk om goed en innovatief onderwijs mogelijk te maken, in goede gebouwen, met goede administratieve ondersteuning en een moderne ictinfrastructuur.

Gepubliceerd op: 10 februari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)