Home » Artikelen » ‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’

‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’

AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een prima manier om het schooljaar mee te beginnen. Je bespreekt met elkaar wat je wilt gaan doen, wat je van elkaar verwacht en waar je samen naartoe wilt werken.”

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden en hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zij kunnen zich opgeven voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden, ouderorganisaties en besturenraden.
 Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan. Maar ook fundamentele onderwerpen kunnen worden besproken, zoals het nut van medezeggenschap en de invulling ervan in de school. In het tweede deel van de bijeenkomst vindt een gesprek plaats met de bestuurder om met elkaar de wederzijdse ambities te bespreken. Dit kan een goede aanzet zijn tot een ambitiegesprek later in het jaar. Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders, een van de dragende organisaties van de campagne, benadrukt het belang van dit gesprek: “Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat schoolleiders een goede dialoog voeren met de mr.”

Intake
Ter voorbereiding op de bijeenkomst vult de MR een ‘thermoscan’ in om een beeld te krijgen van de huidige stand van de medezeggenschap en een maatwerkprogramma te kunnen samenstellen. Vervolgens plant de trainer samen met de contactpersoon van de school de bijeenkomst. Tijdens de training werkt de MR aan onderwerpen die hij zelf inbrengt. Voor de een is dat de jaarplanning, voor de ander de taakverdeling en rolopvatting binnen de raad of het formuleren van een missie en een visie. Ook voor het gesprek met de bestuurder kunnen eigen onderwerpen worden ingebracht.

Om voor deze gratis bijeenkomst in aanmerking te komen moet deze plaatsvinden vóór 1 november 2015, is het merendeel van de mr-leden erbij aanwezig en is (een vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag in het tweede deel van de training beschikbaar. Ga naar Quickstart Medezeggenschap voor meer informatie of meld u direct aan via dit aanvraagformulier. De sluitingstermijn is 1 oktober 2015.
 
Versterking Medezeggenschap
Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van de onderwijs- en ouderorganisaties. Na de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bleek dat er op een aantal punten verbeteringen nodig waren. De initiatiefnemers staken de koppen bij elkaar, kregen budget van OCW en kwamen met het Advies goede medezeggenschap. In november 2014 vorig jaar startte de voorlichtingscampagne op het WMS Congres in Ede om het advies onder de aandacht te brengen. Het project, dat anderhalf jaar duurt, richt zich op alle medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs, maar hoopt hiermee vooral ook  MR-leden te bereiken die geen trainingen volgen, niet naar het jaarlijkse WMS-congres gaan en ook niet weten waar ze terecht kunnen met vragen. Op de website van infowms.nl vindt u alle informatie over het project, zoals het Advies goede medezeggenschap, een aantal handreikingen gebaseerd op de verbeterpunten uit de Wms, maar ook praktische hulpmiddelen, zoals een tipboek en aanwijzingen voor het gebruik van sociale media. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 mei 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)