Home » Artikelen » Schoolgids goed gelezen en gebruikt door ouders
Ook enkele verbeterpunten

Schoolgids goed gelezen en gebruikt door ouders

Ouders gebruiken de schoolgids vooral voor het opzoeken van informatie en afspraken op school. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op een school wordt de schoolgids door ouders bekeken. Uitleg over termen, meer gelijke opzet van schoolgidsen en een digitale versie zijn ontwikkelpunten. Dit blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs en Vensters PO onder 218 respondenten.

Bijna alle ouders lezen de schoolgids of bladeren deze door. Ruim een op de drie ouders leest de schoolgids zelfs helemaal. Slechts 6 procent van de ouders heeft de gids nooit bekeken. Twee derde gebruikt de schoolgids als informatiebron en om te weten wat de afspraken zijn. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op een school wordt de schoolgids gebruikt door ouders (respectievelijk 40 en 47 procent).
Ouders zoeken vooral informatie op over schooltijden en vakanties (58 procent). De klachtenregeling en informatie over het samenwerkingsverband worden het minst (17 en 14 procent) opgezocht. Ouders missen soms nog informatie, zoals afspraken over eten/drinken en huiswerk, beleid op diverse onderwerpen en de onderwijsmethode.
De informatie in de schoolgids is voor bijna alle ouders begrijpelijk (voldoende tot heel goed). Wel geven zes op de tien ouders aan niet alle termen in de schoolgids te kennen. Een op de drie ouders vindt dat de informatie beknopter mag.
Twee op de drie schoolgidsen staan online. Een kwart van de ouders krijgt de schoolgids alleen op papier.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 juni 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020