Home » Artikelen » Schoolbesturen en gemeenten zelf verantwoordelijk voor fusie en sluiting

Schoolbesturen en gemeenten zelf verantwoordelijk voor fusie en sluiting

Staatssecretaris Sander Dekker mengt zich niet in de plannen van Onderwijsstichting Kindante om verschillende basisscholen te sluiten. De plotselinge sluiting en fusie van een aantal basisscholen in de omgeving van Sittard en Geleen leidde tot Kamervragen van SP’er Manja Smits aan de staatssecretaris.

Volgens Dekker ligt de verantwoordelijkheid voor sluiting en fusie van bijzondere scholen bij de schoolbesturen. Voor de sluiting van openbare scholen is de gemeente verantwoordelijk. Alleen als het totaal aantal leerlingen van de bij de scholenfusie betrokken scholen 500 of meer bedraagt, speelt de staatssecretaris een rol bij de besluitvorming. Stichting Kindante, een bestuur met zowel (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs als een aantal bijzondere scholen in de omgeving van Sittard-Geleen, heeft te maken met teruglopende leerlingaantallen. Een aantal scholen komen volgend jaar onder de huidige opheffingsnorm.

De staatssecretaris stelt dat een bestuur in geval van teruglopende leerlingaantallen en een dalende vermogenspositie, proactief mag handelen. De zorgvuldigheid rondom de besluitvorming is in de wetgeving geborgd, doordat de (G)MR bij sluiting of fusie instemming heeft. Daardoor zijn ouders ook vertegenwoordigd bij de besluitvorming. Bij het openbaar onderwijs is het de gemeenteraad die het laatste woord heeft.

De Kamervragen en de antwoorden van staatssecretaris Dekker zijn te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 februari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)