Home » Artikelen » Schoolbeleid moet transparant zijn

Schoolbeleid moet transparant zijn

“Schoolbeleid moet transparant zijn!” Dat is het antwoord op vragen van diverse Tweede Kamerleden over de doorstroom vmbo naar havo door minister Van Bijsterveldt van OCW.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van de conclusie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Hierin staat dat het vooral aan scholen ligt dat vmbo-ers die doorleren op de havo geen havo-diploma halen. Eén van de oorzaken is, dat minstens de helft van de havo-scholen als regel hanteert dat vmbo-ers niet mogen blijven zitten in 4 havo. Op deze wijze wordt de pas afgesneden als de leerlingen worden gedwongen direct van school te gaan als zij vier-havo niet in één jaar redden.

De minister geeft aan, dat zij niet in het toelatingsbeleid van de vo-scholen gaat treden. Deze scholen moeten hiervoor de ruimte hebben. Wel is zij van mening, dat het schoolbelang transparant en voor alle leerlingen gelijk moet zijn. Dat geldt ook voor de regels, die een individuele school hanteert ten aanzien van doubleren.

De minister heeft de VO-raad gevraagd om in overleg met het onderwijsveld te treden over de doorstroom van vmbo naar havo, en de toelatingseisen voor havo 4 in het bijzonder.

Verder heeft zij de Inspectie van het Onderwijs gevraagd om in het tweede kwartaal van 2011 onderzoek te doen naar het doublurebeleid en haar hierover te rapporteren. Mochten de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven, dan zal zij de wet- en regelgeving aanscherpen.

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)